DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Truyền Tâm Pháp Yếu

Giảng tại Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt ngày 12/1/2012

HT. Thích Thanh Từ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

TruyenTamPhapYeu01.mp3

2.29 MB

TruyenTamPhapYeu02.mp3

5.49 MB

TruyenTamPhapYeu03.mp3

7.57 MB

TruyenTamPhapYeu04.mp3

7.8 MB

TruyenTamPhapYeu05.mp3

7.74 MB

TruyenTamPhapYeu06.mp3

7.63 MB

TruyenTamPhapYeu07.mp3

7.55 MB

TruyenTamPhapYeu08.mp3

7.5 MB

TruyenTamPhapYeu09.mp3

7.69 MB

TruyenTamPhapYeu10.mp3

7.71 MB

TruyenTamPhapYeu11.mp3

7.63 MB

TruyenTamPhapYeu12.mp3

7.42 MB

TruyenTamPhapYeu13.mp3

7.56 MB

Nguồn: Phật tử Tuệ Tâm

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM