DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Tham Thiền Yếu Chỉ

Giảng tại Thiền viện Chân Không ngày 12/2/2012

HT. Thích Thanh Từ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

Sơ lược về hoà thượng Hư Vân

0.35 MB

I. Điều kiện quyết định đầu tiên của sự tham thiền

7.85 MB

I. Điều kiện quyết định đầu tiên của sự tham thiền (tt)

8.36 MB

II Thiền đường chỉ dạy

0.36 MB

II.A Dẫn lời dạy

0.06 MB

II.B Phương pháp nhập môn dụng công

0.52 MB

II.B.1 Điều kiện quyết định trước khi tu tập

1.41 MB

II.B.1.a Tin sâu nhân quả

1.17 MB

II.B.1.b Nghiêm trì giới luật

0.3 MB

II.B.1.c Tín tâm kiên cố

1.24 MB

II.B.1.d Quyết định pháp môn tu hành

2.1 MB

II.B.2 Phương pháp tham thiền

4.37 MB

II.B.2.a Tọa thiền nên biết

1.21 MB

II.B.2.b Hạ thủ công phu – biết chủ khách

1.83 MB

II.B.2.c Thoại đầu cùng nghi tình

4.4 MB

II.B.2.d Chiếu cố thoại đầu cùng phản văn văn tự tánh

0.12 MB

II.B.2.e Tâm thiết tha vì sanh tử cùng phát tâm lâu dài

1.8 MB

II.B.2.g Dụng công có hai thứ khó và dễ

0.83 MB

II.B.3 Kết luận

1.23 MB

Nguồn: Phật tử Tuệ Tâm

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM