DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Truyền Gia Bảo Thiền Tông Trực Chỉ

ngày 12/2/2012

HT. Thích Thanh Từ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

TruyenGiaBaoThienTongTrucChi01.mp3

8.17 MB

TruyenGiaBaoThienTongTrucChi02.mp3

7.94 MB

TruyenGiaBaoThienTongTrucChi03.mp3

7.92 MB

TruyenGiaBaoThienTongTrucChi04.mp3

7.86 MB

TruyenGiaBaoThienTongTrucChi05.mp3

9.22 MB

TruyenGiaBaoThienTongTrucChi06.mp3

8.61 MB

Nguồn: Phật tử Tuệ Tâm

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM