DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Con Người Bất Tử

Giảng tại Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt ngày 12/25/2006

HT. Thích Thanh Từ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

ConNguoiBatTu_01.mp3

0.96 MB

ConNguoiBatTu_02.mp3

0.84 MB

ConNguoiBatTu_03.mp3

0.92 MB

ConNguoiBatTu_04.mp3

0.87 MB

ConNguoiBatTu_05.mp3

0.55 MB

ConNguoiBatTu_06.mp3

0.85 MB

ConNguoiBatTu_07.mp3

0.72 MB

ConNguoiBatTu_08.mp3

0.93 MB

ConNguoiBatTu_09.mp3

0.64 MB

ConNguoiBatTu_10.mp3

0.53 MB

Nguồn: Phật tử Đăng Chân

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM