DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Cội Gốc Của Đạo Phật

Giảng tại Thiền viện Sùng Phúc - Hà Nội ngày 12/25/2005

HT. Thích Thanh Từ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

CoiGocCuaDaoPhat_01.mp3

0.59 MB

CoiGocCuaDaoPhat_02.mp3

0.23 MB

CoiGocCuaDaoPhat_03.mp3

0.81 MB

CoiGocCuaDaoPhat_04.mp3

0.8 MB

CoiGocCuaDaoPhat_05.mp3

0.8 MB

CoiGocCuaDaoPhat_06.mp3

0.8 MB

CoiGocCuaDaoPhat_07.mp3

0.74 MB

CoiGocCuaDaoPhat_08.mp3

0.68 MB

CoiGocCuaDaoPhat_09.mp3

0.76 MB

CoiGocCuaDaoPhat_10.mp3

0.92 MB

CoiGocCuaDaoPhat_11.mp3

0.44 MB

Nguồn: Phật tử Đăng Chân

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM