DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Cửa Vào Tịnh Độ Và Cửa Vào Nhà Thiền

ngày 12/25/2002

HT. Thích Thanh Từ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

CuaVaoTinhDoVaCuaVaoNhaThien_01.mp3

1.73 MB

CuaVaoTinhDoVaCuaVaoNhaThien_02.mp3

1.73 MB

CuaVaoTinhDoVaCuaVaoNhaThien_03.mp3

1.81 MB

CuaVaoTinhDoVaCuaVaoNhaThien_04.mp3

1.72 MB

CuaVaoTinhDoVaCuaVaoNhaThien_05.mp3

1.63 MB

CuaVaoTinhDoVaCuaVaoNhaThien_06.mp3

1.02 MB

Nguồn: Phật tử Tuệ Phúc (Trần Thanh Tịnh)

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM