DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Cương Lĩnh Pháp Tu Thiền Biết Có Chân Tâm

Giảng tại Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt ngày 1/25/2005

HT. Thích Thanh Từ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

CuongLinhPhapTuThien_01.mp3

0.12 MB

CuongLinhPhapTuThien_02.mp3

0.38 MB

CuongLinhPhapTuThien_03.mp3

0.61 MB

CuongLinhPhapTuThien_04.mp3

1.24 MB

CuongLinhPhapTuThien_05.mp3

1.21 MB

CuongLinhPhapTuThien_06.mp3

1.25 MB

CuongLinhPhapTuThien_07.mp3

1.45 MB

CuongLinhPhapTuThien_08.mp3

1.61 MB

CuongLinhPhapTuThien_09.mp3

1.14 MB

CuongLinhPhapTuThien_10.mp3

0.52 MB

CuongLinhPhapTuThien_11.mp3

1.38 MB

CuongLinhPhapTuThien_12.mp3

1.66 MB

CuongLinhPhapTuThien_13.mp3

1.12 MB

CuongLinhPhapTuThien_14.mp3

1.55 MB

CuongLinhPhapTuThien_15.mp3

1.84 MB

CuongLinhPhapTuThien_16.mp3

0.98 MB

Nguồn: Phật tử Đăng Chân

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM