DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Dĩ Vô Niệm Vi Tông

Giảng tại Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt ngày 12/25/2006

HT. Thích Thanh Từ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

DiVoNiemViTong_01.mp3

0.94 MB

DiVoNiemViTong_02.mp3

0.94 MB

DiVoNiemViTong_03.mp3

1.01 MB

DiVoNiemViTong_04.mp3

0.9 MB

DiVoNiemViTong_05.mp3

0.87 MB

Nguồn: Phật tử Đăng Chân

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM