DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Diệt Trừ Tam Độc

Giảng tại Chùa Tây Thiên - Hà Nội ngày 12/26/2001

HT. Thích Thanh Từ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

DietTruTamDoc.mp3

8.13 MB

Nguồn: Thiền Viện Thường Chiếu

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM