DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Đạo Phật Bi Quan Hay Lạc Quan

ngày 12/26/2002

HT. Thích Thanh Từ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

DaoPhatBiQuanHayLacQuan_01.mp3

1.75 MB

DaoPhatBiQuanHayLacQuan_02.mp3

1.73 MB

DaoPhatBiQuanHayLacQuan_03.mp3

1.77 MB

DaoPhatBiQuanHayLacQuan_04.mp3

1.75 MB

DaoPhatBiQuanHayLacQuan_05.mp3

1.73 MB

DaoPhatBiQuanHayLacQuan_06.mp3

1.85 MB

Nguồn: Phật tử Tuệ Phúc (Trần Thanh Tịnh)

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM