DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Đạo Phật Là Đạo Như Thật

Giảng tại Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt ngày 12/26/2004

HT. Thích Thanh Từ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

TRACK01.mp3

7.41 MB

TRACK02.mp3

2.71 MB

TRACK03.mp3

5.64 MB

Ghi chú: Giảng tại nội viện Tăng Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM