DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Đầu Mối Luân Hồi Và Giải Thoát Sanh Tử

Giảng tại Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt ngày 12/26/2005

HT. Thích Thanh Từ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

DaoPhatLaDaoNhuThat_01.mp3

0.18 MB

DaoPhatLaDaoNhuThat_02.mp3

0.61 MB

DaoPhatLaDaoNhuThat_03.mp3

0.71 MB

DaoPhatLaDaoNhuThat_04.mp3

0.66 MB

DaoPhatLaDaoNhuThat_05.mp3

1.05 MB

DaoPhatLaDaoNhuThat_06.mp3

0.69 MB

DaoPhatLaDaoNhuThat_07.mp3

0.79 MB

DaoPhatLaDaoNhuThat_08.mp3

0.57 MB

DaoPhatLaDaoNhuThat_09.mp3

0.44 MB

DaoPhatLaDaoNhuThat_10.mp3

0.43 MB

DaoPhatLaDaoNhuThat_11.mp3

0.26 MB

DaoPhatLaDaoNhuThat_12.mp3

0.22 MB

DaoPhatLaDaoNhuThat_13.mp3

0.21 MB

DaoPhatLaDaoNhuThat_14.mp3

0.25 MB

DaoPhatLaDaoNhuThat_15.mp3

0.27 MB

DaoPhatLaDaoNhuThat_16.mp3

0.39 MB

DaoPhatLaDaoNhuThat_17.mp3

0.94 MB

Nguồn: Phật tử Đăng Chân

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM