DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Đâu Là Chân Hạnh Phúc

ngày 12/26/2002

HT. Thích Thanh Từ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

DauLaChanHanhPhuc_01.mp3

1.73 MB

DauLaChanHanhPhuc_02.mp3

1.74 MB

DauLaChanHanhPhuc_03.mp3

1.82 MB

DauLaChanHanhPhuc_04.mp3

1.75 MB

DauLaChanHanhPhuc_05.mp3

1.74 MB

DauLaChanHanhPhuc_06.mp3

1.94 MB

Nguồn: Phật tử Tuệ Phúc (Trần Thanh Tịnh)

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM