DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Đêm Phổ Trà 2005

Giảng tại Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt ngày 12/26/2002

HT. Thích Thanh Từ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

DemPhoTra2005_01.mp3

1.28 MB

DemPhoTra2005_02.mp3

0.25 MB

DemPhoTra2005_03.mp3

0.54 MB

DemPhoTra2005_04.mp3

0.73 MB

DemPhoTra2005_05.mp3

0.39 MB

DemPhoTra2005_06.mp3

0.82 MB

DemPhoTra2005_07.mp3

1.07 MB

DemPhoTra2005_08.mp3

1.19 MB

DemPhoTra2005_09.mp3

0.67 MB

DemPhoTra2005_10.mp3

0.71 MB

Nguồn: Phật tử Đăng Chân

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM