DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Đêm Phổ Trà 2006

Giảng tại Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt ngày 12/26/2006

HT. Thích Thanh Từ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

DemPhoTra2006_01.mp3

0.23 MB

DemPhoTra2006_02.mp3

0.51 MB

DemPhoTra2006_03.mp3

0.45 MB

DemPhoTra2006_04.mp3

0.75 MB

DemPhoTra2006_05.mp3

0.56 MB

DemPhoTra2006_06.mp3

0.66 MB

DemPhoTra2006_07.mp3

0.5 MB

DemPhoTra2006_08.mp3

0.58 MB

DemPhoTra2006_09.mp3

0.55 MB

DemPhoTra2006_10.mp3

0.64 MB

DemPhoTra2006_11.mp3

0.61 MB

DemPhoTra2006_12.mp3

0.55 MB

DemPhoTra2006_13.mp3

0.54 MB

DemPhoTra2006_14.mp3

0.65 MB

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM