DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Đêm Phổ Trà 2001

Giảng tại Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt ngày 12/26/2001

HT. Thích Thanh Từ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

DemPhoTra2001_01.mp3

0.27 MB

DemPhoTra2001_02.mp3

0.51 MB

DemPhoTra2001_03.mp3

0.53 MB

DemPhoTra2001_04.mp3

0.03 MB

DemPhoTra2001_05.mp3

0.86 MB

DemPhoTra2001_06.mp3

0.02 MB

DemPhoTra2001_07.mp3

0.16 MB

DemPhoTra2001_08.mp3

1.28 MB

DemPhoTra2001_09.mp3

0.05 MB

DemPhoTra2001_10.mp3

3.87 MB

Nguồn: Thiền Viện Hương Hải

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM