DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Đi Chùa Là Để Xin Phật

Giảng tại Chùa Linh Phước ngày 12/27/2002

HT. Thích Thanh Từ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

DiChuaLaDeXinPhat_01.mp3

4.17 MB

DiChuaLaDeXinPhat_02.mp3

1.71 MB

DiChuaLaDeXinPhat_03.mp3

0.9 MB

DiChuaLaDeXinPhat_04.mp3

0.65 MB

DiChuaLaDeXinPhat_05.mp3

0.61 MB

Ghi chú: Phật Tử Chùa Linh Phước Chúc Tết Hòa Thượng

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM