DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Đường Sanh Tử, Đường Bất Tử

Giảng tại Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt ngày 12/27/2004

HT. Thích Thanh Từ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

DuongSanhTuDuongBatTu_01.mp3

0.22 MB

DuongSanhTuDuongBatTu_02.mp3

0.31 MB

DuongSanhTuDuongBatTu_03.mp3

0.97 MB

DuongSanhTuDuongBatTu_04.mp3

1.11 MB

DuongSanhTuDuongBatTu_05.mp3

0.35 MB

DuongSanhTuDuongBatTu_06.mp3

1.03 MB

DuongSanhTuDuongBatTu_07.mp3

1.23 MB

DuongSanhTuDuongBatTu_08.mp3

0.68 MB

DuongSanhTuDuongBatTu_09.mp3

0.45 MB

DuongSanhTuDuongBatTu_10.mp3

0.56 MB

DuongSanhTuDuongBatTu_11.mp3

0.58 MB

Ghi chú: Giảng tại nội viện Tăng

Nguồn: Phật tử Đăng Chân

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM