DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Giáo Sư Frank Jamison phỏng vấn Hòa Thượng

Giảng tại Thiền Viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt ngày 12/27/2000

HT. Thích Thanh Từ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

TRACK01.mp3

6.96 MB

TRACK02.mp3

1.42 MB

Nguồn: Thiền Viện Hương Hải

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM