DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Tập Nghiệp Của Chúng Sanh

Giảng tại Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt ngày 12/27/2001

HT. Thích Thanh Từ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

TapNghiepCuaChungSanh_01.mp3

1.08 MB

TapNghiepCuaChungSanh_02.mp3

1.17 MB

TapNghiepCuaChungSanh_03.mp3

1.77 MB

TapNghiepCuaChungSanh_04.mp3

1.73 MB

TapNghiepCuaChungSanh_05.mp3

1.86 MB

TapNghiepCuaChungSanh_06.mp3

0.76 MB

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM