DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Hoa Hay Là Rác

Giảng tại Thiền viện Hương Hải ngày 12/27/2001

HT. Thích Thanh Từ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

HoaHayLaRac_01.mp3

2.23 MB

HoaHayLaRac_02.mp3

1.25 MB

HoaHayLaRac_03.mp3

2.06 MB

HoaHayLaRac_04.mp3

2.12 MB

Nguồn: Thiền Viện Hương Hải

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM