DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Hoa Sen Trong Bùn

ngày 12/27/2000

HT. Thích Thanh Từ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

HoaSenTrongBun_01.mp3

1.74 MB

HoaSenTrongBun_02.mp3

1.73 MB

HoaSenTrongBun_03.mp3

1.66 MB

HoaSenTrongBun_04.mp3

1.72 MB

HoaSenTrongBun_05.mp3

1.51 MB

HoaSenTrongBun_06.mp3

1.32 MB

Nguồn: Phật tử Tuệ Phúc (Trần Thanh Tịnh)

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM