DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Đường Lối Tu

Giảng tại Đạo tràng Thái Tuệ và Tuệ Tâm ngày 12/27/2000

HT. Thích Thanh Từ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

DuongLoiTu_01.mp3

1.12 MB

DuongLoiTu_02.mp3

6.09 MB

Nguồn: Thiền Viện Hương Hải

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM