DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Hòa Thuwoeng Nói Chuyện Với Thiền viện Đại Đăng

ngày 12/27/2002

HT. Thích Thanh Từ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

HoaThuongNoiChuyenVoiTVDaiDang.mp3

3.02 MB

Ghi chú: Hoà Thượng nói chuyện bằng điện thoại từ Thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt

Nguồn: Thiền Viện Hương Hải

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM