DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Hòa Thượng Nói Chuyện Với Thiền viện Quang Chiếu

ngày 12/27/2002

HT. Thích Thanh Từ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

HoaThuongNoiChuyenVoiTVQuangChieu.mp3

2.33 MB

Ghi chú: Hoà Thượng nói chuyện bằng điện thoại từ Thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt

Nguồn: Thiền Viện Hương Hải

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM