DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Hòa Thượng Thăm Các Thiền viện Viên Chiếu, Phổ Chiếu, Huệ Chiếu va Hiện Quang

Giảng tại Các Thiền viện ngày 12/27/2005

HT. Thích Thanh Từ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

track01.mp3

1.97 MB

track02.mp3

1.7 MB

track03.mp3

1.45 MB

track04.mp3

0.81 MB

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM