DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Hòa Thượng Tuyên Bố Nhập Thất

Giảng tại Thiền viện Viên Thông - Nha Trang ngày 12/27/2004

HT. Thích Thanh Từ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

HTTuyenBoNhapThat.mp3

2.51 MB

Nguồn: Thiền Viện Hương Hải

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM