DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Hoài Bảo Của Tôi

Giảng tại Các Thiền viện ngày 12/27/2006

HT. Thích Thanh Từ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

HoaiBaoCuaToi_01.mp3

7.87 MB

HoaiBaoCuaToi_02.mp3

0.59 MB

Ghi chú: Tăng Ni Các Chiếu Chúc Tết Hòa Thượn

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM