DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Lễ Đặt Đá Xây Dựng Chùa Lân

Giảng tại Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử ngày 12/27/2002

HT. Thích Thanh Từ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

LedatDaChuaLan_01.mp3

0.32 MB

LedatDaChuaLan_02.mp3

0.1 MB

LedatDaChuaLan_03.mp3

0.6 MB

LedatDaChuaLan_04.mp3

2.15 MB

LedatDaChuaLan_05.mp3

0.12 MB

LedatDaChuaLan_06.mp3

0.8 MB

LedatDaChuaLan_07.mp3

0.36 MB

LedatDaChuaLan_08.mp3

0.43 MB

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM