DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Thuật Lại CHuyến Đi Âu Châu, Canada, Mỹ

Giảng tại Thiền viện Thường Chiếu ngày 12/27/2002

HT. Thích Thanh Từ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

track_01.mp3

1.57 MB

track_02.mp3

1.74 MB

track_03.mp3

1.95 MB

track_04.mp3

1.28 MB

Nguồn: Thiền Sinh TTVN

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM