DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Lễ Sinh Nhật Sơ Tổ Trúc Lâm

Giảng tại Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử ngày 12/27/2002

HT. Thích Thanh Từ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

LeSinhNhatSoToTrucLam_01.mp3

1.82 MB

LeSinhNhatSoToTrucLam_02.mp3

1.07 MB

LeSinhNhatSoToTrucLam_03.mp3

1.92 MB

LeSinhNhatSoToTrucLam_04.mp3

1.81 MB

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM