DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Lễ Khánh Thành Chùa Lân

Giảng tại Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử ngày 12/27/2002

HT. Thích Thanh Từ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

LeKhanhThanhChuaLan_01.mp3

1.52 MB

LeKhanhThanhChuaLan_02.mp3

1.7 MB

LeKhanhThanhChuaLan_03.mp3

1.74 MB

LeKhanhThanhChuaLan_04.mp3

1.05 MB

LeKhanhThanhChuaLan_05.mp3

1.13 MB

LeKhanhThanhChuaLan_06.mp3

0.36 MB

LeKhanhThanhChuaLan_07.mp3

0.38 MB

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM