DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Nhắc Nhở Phật Tử Tại Thiền Viện Sùng Phúc

Giảng tại Thiền Viện Sùng Phúc ngày 12/27/2002

HT. Thích Thanh Từ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

NhacNhoPTtvSungPhuc_01.mp3

0.55 MB

NhacNhoPTtvSungPhuc_02.mp3

1.7 MB

NhacNhoPTtvSungPhuc_03.mp3

1.75 MB

NhacNhoPTtvSungPhuc_04.mp3

1.54 MB

Nguồn: Thiền Sinh TTVN

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM