DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Nhấc Nhở Phật Tử Đạo Tràng Pháp Hoa

Giảng tại CHùa Lý Quốc Sư - Hà Nội ngày 12/27/2002

HT. Thích Thanh Từ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

NhacNhoPTDaoTrangPhapHoa.mp3

2.51 MB

Nguồn: Thiền Sinh TTVN

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM