DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Nhắc Nhở Tăng Ni Thiền Viện Chân Không

Giảng tại Thiền viện Chân Không ngày 12/27/2003

HT. Thích Thanh Từ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

NhacNhoTangNiChanKhong_01.mp3

0.6 MB

NhacNhoTangNiChanKhong_02.mp3

0.2 MB

NhacNhoTangNiChanKhong_03.mp3

0.97 MB

NhacNhoTangNiChanKhong_04.mp3

0.84 MB

NhacNhoTangNiChanKhong_05.mp3

0.72 MB

NhacNhoTangNiChanKhong_06.mp3

0.77 MB

NhacNhoTangNiChanKhong_07.mp3

1.67 MB

NhacNhoTangNiChanKhong_08.mp3

1.77 MB

NhacNhoTangNiChanKhong_09.mp3

1.19 MB

NhacNhoTangNiChanKhong_10.mp3

1.67 MB

Nguồn: Thiền Sinh TTVN

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM