DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Nhắc Nhờ Ni CHúng Thiền Viện Liễu Đức

Giảng tại Thiền Viện Liễu Đức ngày 12/27/2003

HT. Thích Thanh Từ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

NhacNhoNiChungLieuDuc_01.mp3

0.3 MB

NhacNhoNiChungLieuDuc_02.mp3

1.23 MB

NhacNhoNiChungLieuDuc_03.mp3

0.16 MB

Nguồn: Thiền Sinh TTVN

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM