DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Nhắc Nhở Ni Chúng Thiền Viện Viên Chiếu

Giảng tại Thiền Viện Viên Chiếu ngày 12/27/2003

HT. Thích Thanh Từ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

NhacNhoNiChungVienChieu_01.mp3

0.9 MB

NhacNhoNiChungVienChieu_02.mp3

1.49 MB

NhacNhoNiChungVienChieu_03.mp3

2.2 MB

NhacNhoNiChungVienChieu_04.mp3

2.05 MB

NhacNhoNiChungVienChieu_05.mp3

0.28 MB

NhacNhoNiChungVienChieu_06.mp3

0.44 MB

NhacNhoNiChungVienChieu_07.mp3

0.52 MB

NhacNhoNiChungVienChieu_08.mp3

0.17 MB

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM