DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Nhắc Nhở Ni Chúng Thiền Viện Phổ Chiếu

Giảng tại Thiền Viện Phổ Chiếu ngày 12/27/2003

HT. Thích Thanh Từ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

NhacNhoNiChungPhoChieu_01.mp3

0.31 MB

NhacNhoNiChungPhoChieu_02.mp3

1.71 MB

NhacNhoNiChungPhoChieu_03.mp3

1.9 MB

NhacNhoNiChungPhoChieu_04.mp3

0.06 MB

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM