DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Nhắc Nhở Ni Chúng Thiền Viện Huệ Chiếu

Giảng tại Thiền Viện Huệ Chiếu ngày 12/27/2003

HT. Thích Thanh Từ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

NhacNhoNiChungHueChieu_01.mp3

0.17 MB

NhacNhoNiChungHueChieu_02.mp3

1.51 MB

NhacNhoNiChungHueChieu_03.mp3

1.85 MB

NhacNhoNiChungHueChieu_04.mp3

1.79 MB

NhacNhoNiChungHueChieu_05.mp3

0.4 MB

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM