DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Nhắc Nhở Chư Tăng Thiền Viện Thường Chiếu

Giảng tại Thiền viện Thường Chiếu ngày 12/27/2003

HT. Thích Thanh Từ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

NhacNhoChuTangThuongChieu_01.mp3

0.17 MB

NhacNhoChuTangThuongChieu_02.mp3

2.13 MB

NhacNhoChuTangThuongChieu_03.mp3

2.37 MB

NhacNhoChuTangThuongChieu_04.mp3

0.28 MB

Nguồn: Thiền Sinh TTVN

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM