DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Lễ Tất Niên 2003

Giảng tại Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt ngày 12/27/2003

HT. Thích Thanh Từ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

LeTatNien2003_01.mp3

0.3 MB

LeTatNien2003_02.mp3

0.62 MB

LeTatNien2003_03.mp3

0.82 MB

LeTatNien2003_04.mp3

1.3 MB

LeTatNien2003_05.mp3

1.23 MB

LeTatNien2003_06.mp3

1.14 MB

LeTatNien2003_07.mp3

2.85 MB

LeTatNien2003_08.mp3

0.55 MB

LeTatNien2003_09.mp3

1.34 MB

LeTatNien2003_10.mp3

0.25 MB

Nguồn: Thiền Sinh TTVN

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM