DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Lễ Tiễn Đưa Hòa Thượng Nhập Thất

Giảng tại Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt ngày 12/27/2003

HT. Thích Thanh Từ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

LeTienDuaHTNhapThat_01.mp3

0.35 MB

LeTienDuaHTNhapThat_02.mp3

0.78 MB

LeTienDuaHTNhapThat_03.mp3

1.87 MB

LeTienDuaHTNhapThat_04.mp3

1.79 MB

LeTienDuaHTNhapThat_05.mp3

0.26 MB

LeTienDuaHTNhapThat_06.mp3

0.52 MB

LeTienDuaHTNhapThat_07.mp3

0.69 MB

LeTienDuaHTNhapThat_08.mp3

0.58 MB

LeTienDuaHTNhapThat_09.mp3

0.54 MB

Nguồn: Thiền Sinh TTVN

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM