DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Hồi Đầu Thị Ngạn

Giảng tại Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt ngày 12/27/2009

HT. Thích Thanh Từ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

Hoidauthingan_01.mp3

14.76 MB

Hoidauthingan_02.mp3

13.01 MB

Nguồn: Phật tử Đăng Chân

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM