DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Khám Phá Được Ông Chủ

Giảng tại Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt ngày 12/27/2004

HT. Thích Thanh Từ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

KhamPhaDuocOngChu_01.mp3

0.83 MB

KhamPhaDuocOngChu_02.mp3

0.86 MB

KhamPhaDuocOngChu_03.mp3

1 MB

KhamPhaDuocOngChu_04.mp3

1.06 MB

KhamPhaDuocOngChu_05.mp3

1.21 MB

KhamPhaDuocOngChu_06.mp3

0.14 MB

KhamPhaDuocOngChu_07.mp3

0.47 MB

KhamPhaDuocOngChu_08.mp3

0.37 MB

KhamPhaDuocOngChu_09.mp3

1.04 MB

KhamPhaDuocOngChu_10.mp3

0.86 MB

KhamPhaDuocOngChu_11.mp3

0.56 MB

KhamPhaDuocOngChu_12.mp3

0.58 MB

Nguồn: Phật tử Đăng Chân

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM