DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Khổ Vui Qua Kè Mê Người Tỉnh

ngày 12/27/2002

HT. Thích Thanh Từ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

KhoVuiQuaKeMeNguoiTinh_01.mp3

1.74 MB

KhoVuiQuaKeMeNguoiTinh_02.mp3

1.82 MB

KhoVuiQuaKeMeNguoiTinh_03.mp3

1.69 MB

KhoVuiQuaKeMeNguoiTinh_04.mp3

1.77 MB

KhoVuiQuaKeMeNguoiTinh_05.mp3

1.77 MB

KhoVuiQuaKeMeNguoiTinh_06.mp3

1.56 MB

Nguồn: Phật tử Tuệ Phúc (Trần Thanh Tịnh)

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM