DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Khuyến Tu

Giảng tại Thiền viện Trúc lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt ngày 12/27/2006

HT. Thích Thanh Từ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

KhuyenTu_01.mp3

0.93 MB

KhuyenTu_02.mp3

0.83 MB

KhuyenTu_03.mp3

0.8 MB

KhuyenTu_04.mp3

0.73 MB

KhuyenTu_05.mp3

0.76 MB

KhuyenTu_06.mp3

0.8 MB

KhuyenTu_07.mp3

0.68 MB

KhuyenTu_08.mp3

0.72 MB

KhuyenTu_09.mp3

0.57 MB

KhuyenTu_10.mp3

0.79 MB

Nguồn: Phật tử Đăng Chân

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM