DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Bài Văn Trữ Từ Tự Răn

Giảng tại Thiền viện Trúc lâm Phụng Hoàng - Đà lạt ngày 12/27/2002

HT. Thích Thanh Từ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

BaiVanTruTuTuRan_01.mp3

1.14 MB

BaiVanTruTuTuRan_02.mp3

1.17 MB

BaiVanTruTuTuRan_03.mp3

1.21 MB

BaiVanTruTuTuRan_04.mp3

1.24 MB

BaiVanTruTuTuRan_05.mp3

1.18 MB

BaiVanTruTuTuRan_06.mp3

1.34 MB

BaiVanTruTuTuRan_07.mp3

1.86 MB

BaiVanTruTuTuRan_08.mp3

1.55 MB

Nguồn: Thiền Sinh TTVN

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM