DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Phật Tâm Ca

ngày 12/27/2002

HT. Thích Thanh Từ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

PhatTamCa_01.mp3

1.72 MB

PhatTamCa_02.mp3

1.04 MB

PhatTamCa_03.mp3

1.31 MB

PhatTamCa_04.mp3

1.17 MB

PhatTamCa_05.mp3

1.26 MB

PhatTamCa_06.mp3

1.27 MB

PhatTamCa_07.mp3

1.31 MB

PhatTamCa_08.mp3

1.2 MB

PhatTamCa_09.mp3

1.43 MB

Nguồn: Thiền Sinh TTVN

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM