DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Lòng Tin Của Ngượi Con Phật

Giảng tại Chùa Sùng Ân - Phan Rang ngày 12/27/2002

HT. Thích Thanh Từ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

LongTinCuaNguoiConPhat_01.mp3

1.3 MB

LongTinCuaNguoiConPhat_02.mp3

1.57 MB

LongTinCuaNguoiConPhat_03.mp3

1.61 MB

LongTinCuaNguoiConPhat_04.mp3

1.49 MB

LongTinCuaNguoiConPhat_05.mp3

1.59 MB

LongTinCuaNguoiConPhat_06.mp3

1.57 MB

LongTinCuaNguoiConPhat_07.mp3

1.42 MB

Nguồn: Thiền Viện Hương Hải

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM