DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Phật Giáo Thiền Tông Việt Nam

Giảng tại CHùa Vạn Đức - Hội An ngày 12/27/2002

HT. Thích Thanh Từ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

PhatGiaoThienTongVN_01.mp3

1.73 MB

PhatGiaoThienTongVN_02.mp3

1.23 MB

PhatGiaoThienTongVN_03.mp3

1.25 MB

PhatGiaoThienTongVN_04.mp3

1.33 MB

PhatGiaoThienTongVN_05.mp3

1.76 MB

PhatGiaoThienTongVN_06.mp3

1.59 MB

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM